Anmeldelse: Podcasten “Uden min datter”

Det er, desværre, velkendt for mange, at det er mere end ualmindeligt svært at have en sag om ens børn i Familieretshuset. For mange er dét møde et decideret chok, fordi mange tror, at det familieretslige system er til for at give hjælp i nogle svære samlivsbrud.

Samværskonflikter ér kompliceret stof, og der er ufatteligt mange perspektiver, der skal belyses, når embedsværket skal træffe beslutninger. Oftest oplever den ene eller den anden part (eller begge), at sagen håndteres forkert, og der træffes beslutninger på et urimeligt, ikke-oplyst og fejlagtigt grundlag.

Journalist Anders Wendt Jensen har med sine egne erfaringer og kamp for at få lov at se sin datter gennem 7 år udgivet en bog om forløbet og udgiver også en fremragende podcast-serie om de mange emner med berøring til hele det familieretslige system.

Podcast-serien er i interviewform, hvor Anders Wendt Jensen taler med forældre, bedsteforældre og fagfolk om hele det komplekse familieretslige system.

De mange samtaler viser entydigt, at det familieretslige system ikke fungerer på den måde, som de fleste mennesker skulle tro, og at forældre og børn tager skade af at blive klemt i det dobbelte krydspres mellem forældrekonflikt og systemets håndtering heraf.

Podcasten er både en hjertevarm kærlighedserklæring til forældreskab og børns bedste og samtidig en lødig, nøgtern og ægte kritik af et fejbarligt system. Den er også en tydeliggørelse af, at én forælder kan misbruge lovgivningen og det familieretslige system til at “vinde” et barn og skubbe barnets anden forælder ud i glemslen – og med systemets utilsigtede men aktive medvirken. Og hvor der er et ikke-placeret politisk ansvar for problemerne.

På mange måder er podcastserien dermed også en prisme, hvormed vi kan betragte samfundet på; hvordan opfattes kvinder og mænd – mødre og fædre, og hvordan forvalter staten sit ansvar for at sikre børn og forældre – og deres menneskerettigheder.

Anders Wendt Jensen tager et forfriskende skridt væk fra det sekteriske far vs. mor-perspektiv og er overordentlig skarp på, at det hele handler om, hvad børn har brug for, og hvordan det familieretslige system på katastrofal vis ikke formår at understøtte dette – men derimod udvirker utilsigtet skade på børn og forældre.

På en skala fra 1-10 tildeler Barnets Tarv Anders Wendt Jensens podcastserie karakteren 11.

Læs mere på udenmindatter.dk og find podcasten her: