Månedlige arkiver: december 2021

Om barnets initiativret

Det følger af forældreansvarslovens § 35, at et barn, der er fyldt 10 år, kan [...]

Om bisidder og partsrepræsentation i familieretslige sager

Når man er i kontakt med offentlige myndigheder på et så indgribende område som ens [...]