Christian har kæmpet otte år mod forældrefremmedgørelse, men har nu mistet samvær med sine børn

  Christian har været tvunget i byretten og landsretten tre gange for ikke at miste samvær. Han er flere gange undervejs blevet vurderet til at være den af forældrene, der er bedst egnet til at få en samværsordning til at fungere. Men efter otte år ser han slet ikke sine børn. Han mener selv, han […]

Podcast om forbedring af det familieretslige system

BarnetsTarv.dk har sammen med folkene bag Foreningen Hvor er far og journalist/forfatter Anders Wendt Jensen fra podcasten “Uden min datter” begået et borgerforslag om at få forandret det familieretslige system. I afsnittet taler vi om problemerne i systemet, og vi giver vores gode bud på, hvorfor du bør bakke op om borgerforslaget. Du kan høre […]

Borgerforslag om ligestillet og ligeværdigt forældreskab – Nedsæt en skilsmissekommission

BarnetsTarv.dk har sammen med folkene bag Foreningen Hvor er far og journalist/forfatter Anders Wendt Jensen fra podcasten “Uden min datter” begået et borgerforslag om at få forandret det familieretslige system. Du kan høre vores fælles podcastindslag om borgerforslaget her: udenmindatter.dk Vores perspektiv på det familieretslige system er, at der er nogle grundlæggende fejl, der skal […]

Forældrefremmedgørelse: Hvis du bliver skilt risikerer du at miste dine børn

I aften har TV2 premiere på en dokumentar i to dele med titlen ’Med børnene som våben’. Programmerne sætter fokus på, hvordan mange børn og forældre hvert år mister hinanden, når skilsmissen er en realitet. Årsag: Forældrefremmegørelse Vi er mange, der holder vejret og håber på, at dokumentarserien ’Med børnene som våben’, der bliver sendt […]

Forældremyndighed

Hvad er forældremyndighed? Hvad er forældremyndighed? Alle børn og unge under 18 år er underlagt forældremyndighed, hvad enten den ene forælder har den fulde forældremyndighed, eller den er delt mellem forældrene (sidstnævnte er det mest almindelige). Det at have del i forældremyndigheden betyder, at man har pligt til at drage omsorg for barnet samt, at […]

Erstatningssamvær

Efter vedtagelsen af chikanepakken i 2015, har samværsforældre nu fået ret til automatisk erstatningssamvær, såfremt samværet ikke bliver overholdt. Det betyder, at hvis bopælsforælderen mod forventning ikke udleverer barnet til samvær som aftalt, får samværsforælderen automatisk ret til samvær, på samme tidspunkt og vilkår i den efterfølgende uge. Kan jeg få erstatningssamvær? For at få […]

Det nye familieretslige system fra 2019

Den 1. april 2019 erstattede Familieretshuset det tidligere Statsforvaltning. Dette skete som et led i en større omstrukturering af det familieretlige område. Det var hensigten at gøre op med den hidtidige sagstilgang, hvorfor et nyt system blev indført. Med indførelsen af det nye system, skal forældrene i højere grad mødes med en konflikthåndterende tilgang. Det […]

Anmeldelse: Podcasten “Uden min datter”

Det er, desværre, velkendt for mange, at det er mere end ualmindeligt svært at have en sag om ens børn i Familieretshuset. For mange er dét møde et decideret chok, fordi mange tror, at det familieretslige system er til for at give hjælp i nogle svære samlivsbrud. Samværskonflikter ér kompliceret stof, og der er ufatteligt […]

Om barnets initiativret

Det følger af forældreansvarslovens § 35, at et barn, der er fyldt 10 år, kan anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær. Heri ligger barnets initiativret. Når barnet er umyndigt (under 18 år gammel), er det som udgangspunkt op til forældrene at beslutte barnets bopæl og omfanget […]