Om barnets initiativret

Det følger af forældreansvarslovens § 35, at et barn, der er fyldt 10 år, kan anmode Familieretshuset om at indkalde forældrene til et møde om forældremyndigheden, barnets bopæl eller samvær. Heri ligger barnets initiativret. Når barnet er umyndigt (under 18 år gammel), er det som udgangspunkt op til forældrene at beslutte barnets bopæl og omfanget […]

Om bisidder og partsrepræsentation i familieretslige sager

Når man er i kontakt med offentlige myndigheder på et så indgribende område som ens privatliv og omhandlende ens børn, kan det ofte være rart at have støtte i form af en bisidder eller en partsrepræsentant. Men hvordan er reglerne egentlig på området? Hvorfor kan en bisidder være en god ide: Det er ofte en […]

Tale til “Hvor er far”-demonstration 19. november 2021

Kære venner, fædre og mødre. Det er mændenes internationale kampdag, men vores fokus handler ikke om mænd eller kvinder eller om fædre og mødre – det handler om børn, og begge forældres pligt og ret til at varetage deres forældreskab til gavn for deres barn. Vi i Barnets Tarv kæmper for barnets tarv, forældrenes muligheder […]